Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

VISIE EN MISSIE

VISIE

Mensen met een kwetsbaarheid (psychisch, financieel, sociaal, lichamelijk, … ) vinden om verschillende redenen moeilijk aansluiting bij het bestaande sportaanbod. Het aanbod is te duur, er zijn te veel verwachtingen, er is te weinig omkadering, er worden bepaalde voorwaarden gesteld die niet altijd haalbaar zijn. Daardoor gaan mensen met een kwetsbaarheid minder bewegen en sporten, ook al willen ze dit wel graag of zou hun gezondheid hier baat bij hebben. 

Sportclub Boezjeern wil hier een antwoord op bieden door het organiseren van een inclusief omnisportaanbod in het Meetjesland. De club streeft er naar toegankelijk te zijn en blijven zodat iedereen die wil sporten aan een gepast beweegaanbod kan deelnemen. Daarbij zijn niet alleen volwassenen met een kwetsbaarheid welkom in de club. Iedereen die zin heeft om mee te bewegen of sporten of interesse toont in het aanbod kan aansluiten. Sportclub Boezjeern wil zoveel mogelijk mensen laten bewegen en hier plezier in zien te vinden. 

Wie het moeilijker heeft in de maatschappij heeft soms een duwtje in de rug of een luisterend oor nodig. Sportclub Boezjeern nodigt zijn leden dan ook zoveel mogelijk actief uit voor de activiteiten (via sms, brief of mondeling). Voor, tijdens en na de activiteiten is er steeds een medewerker van de sportclub aanwezig die mensen die het moeilijk hebben op weg kan helpen of aanmoedigen. Sportclub Boezjeern gelooft ook sterk in de kracht van clubsport. Door de vele sociale contacten en gedeelde interesses wil de sportclub bijdragen aan het sociale netwerk van de leden. 

Een intensieve samenwerking tussen verschillende welzijns-, gezondheids- en sportdiensten, partnerorganisaties en sportclubs, ligt aan de basis van Sportclub Boezjeern. Vanuit deze samenwerking wordt kennis uit verschillende sectoren (sport, gezondheid en welzijn) samengebracht, krijgt de sportclub een groter draagvlak en kent ze een specifieke expertise naar een brede en bijzondere doelgroep toe. 

Sportclub Boezjeern streeft een participatieve werking na, waarbij de leden van de sportclub mee nadenken over het aanbod en de werking van de sportclub. Leden kunnen een rol opnemen als vrijwilliger, in het bestuur van de sportclub of vrijblijvend meedenken over de algemene werking. Sportclub Boezjeern streeft er naar een sportclub voor en door sporters (met een kwetsbaarheid) te zijn. 

MISSIE

Via een laagdrempelig omnisportaanbod wil Sportclub Boezjeern volwassenen met een kwetsbaarheid in het Meetjesland meer laten bewegen en sporten. Er is extra aandacht voor wie het moeilijk heeft, zodat de drempels naar bewegen toe zoveel mogelijk worden weggewerkt. Sportclub Boezjeern heeft een inclusieve werking, waarbij iedereen welkom is in de sportclub en deelneemt naar eigen interesses en mogelijkheden. Plezier beleven aan sporten en bewegen staat hierbij voorop!

De leden van Sportclub Boezjeern maken deel uit van een echte sportclub. Naast het bewegen en sporten is er aandacht voor ontmoeting en wie wil kan een rol opnemen als vrijwilliger in de sportclub. Ook binnen het beleid, bestuur en in de praktische uitwerking van de sportclub kunnen leden steeds meewerken en -denken. Zo wil Sportclub Boezjeern mensen met een kwetsbaarheid de kans bieden om hun sociaal netwerk uit te breiden en deel te laten uitmaken van een sportieve maatschappij. 

Drie keer per jaar brengt Sportclub Boezjeern een folder met nieuw sportaanbod uit. Vier dagen per week is er een activiteit voorzien. Tijdens de schoolperiode is dit voornamelijk badminton, tafeltennis, minivoetbal, wandelen en zwemmen. In de zomermaanden gaat een wekelijkse fietstocht door, wordt er mölkky en petanque gespeeld, gaan we krulbollen en minigolfen, doen we heel wat nieuwe en specialere activiteiten en wandelen we op verplaatsing. Jaarlijks nemen we deel aan verschillende sportdagen en –evenementen.

Advertentie
%d bloggers liken dit: